SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO - Search Engine Optimization, je metoda kojom vašu web stranicu pozicionirate što više u web tražilicama, kao što su Google, Yahoo ili Bing. Tu postoji čitav niz strategija kojim se to postiže, a krajnji cilj je podizanje organske posjećenosti vaše web stranice preko ciljanih ključnih riječi. Što je određena web stranica bolje poziocionirana na internet tražilicama za željene ključne riječi to je veći broj organskih (besplatnih) posjeta i potencijalnih konverzija u kupce i klijente.

SEO strategija se može podijeliti u dvije ključne kategorije:

  • unutarnja optimizacija (On page optimization)
  • vanjska optimizacija (Off page optimization)

Bitne ključne stvari na koje obraćamo pažnju kod SEO optimizacije su već u odabiru naiva domene, naslova stranice, kratkog opisa stranice, sadržaja stranice, uređivanje slika s alt i title tagovima, navigacijom (menu), SEO optimiziranim URL-ovima (SEO friendly), redirekcijom prilikom redizajna stranice ili prelaska na novu stranicu. Isto tako ne smijemo zanemariti i izgradnju povjerenja i autoruieta, popularnost linka stranice te tekst linka kod vanjskih linkova.