GDPR

GDPR

Što je GDPR:

GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja počinje s primjenom od 25. svibnja 2018. godine. 

  • Kazne za nepoštivanje odredbi su do 4% ukupnog godišnjeg prometa ili do 20 milijuna eura, ovisi koja je vrijednost viša.
  • Direktiva se odnosi na sve gosppodarske subjekte koji posluju u EU, uključujući mikropodizeća, mala i srednja poduzeća, javne ustanove, agencije i tijela koja prikupljaju podatke
  • Nadzor bi trebala voditi Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP
  • Obaveza mnogih tvrtki će biti imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO)
  • Potreban je pristanak osobe na korištenje njenih osobnih podataka. U slučaju proboja sigurnosti podataka, tvrtke su obavezne obavijestiti nadležne službe, ali i osobu čiji su podaci povrijeđeni.

Što je sve osobni podatak:

Osobnim podatkom smatra se: ime, adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagovi i kolačići na web stranicama, fotografija, telefonski broj, video snimka pojedinca, OIB, biometrijski podaci, genetski podaci, podaci o obrazovanju, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas te mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Više o svemu možete pročitati ovdje: GDPR informer